Mali drugar što me prati

Oprezan čovek želim da budem,
jer mali me drugar prati.
Ne usuđujem se s puta da skrenem
od straha da će mali za mnom da krene.
Pogledu njegovom pobeći ne umem.
Sve što vidi da činim pokušava i sam.
Nalik meni kaže da će biti... taj drugar mali što me prati.
I dok tako po letnjem suncu i zimskom snegu idem,
prisetiti se uvek moram,
da tog drugara što me prati
za godine što dolaze spremam.