Ciljevi čine da zakoni rade u vašu korist

Najveći neprijatelj u pogledu toga da oslobodite svoje potencijale za postizanje većeg uspeha i dostignuća je vaša utešna zona, odnosno vaša sklonost da se zaglavite, neprestano se vrteći u krugu rutinskih aktivnosti, da biste se potom opirali svakoj promeni, pa čak i onoj pozitivnoj, koja bi vas izbacila iz te kolotečine.
U prirodi svih ljudi je da se plaše i izbegavaju promene. Želimo da stvari ostanu iste, a u isti mah i bolje.

Međutim, svaki razvitak, svaki progres, svako unapređenje zahteva promenu. I promena je neizbežna. Usprkos svim nastojanjima, život nikada ne ide dugo u istom pravcu. Uvek se menja, razvijajući se u ovom ili onom pravcu. Stvari ili idu nabolje za vas ili se pogoršavaju, ali nikada ne ostaju iste. Zakon kontrole glasi da ste sobom zadovoljni u onoj meri u kojoj osećate da kontrolisete svoj život. Prva dobrobit postavljanja ciljeva je u tome što vam cilj omogućava da kontrolisete pravac u kome se promena odvija u vašem životu, uz sigurnost da je promena uglavnom pozitivna i sprovedena vašom voljom. 
Niko se ne boji promene koja predstavlja unapređenje. Sa jasnim ciljevima, potpomognutim detaljnim planom akcije, vi ste sigurni u to da promene, koje se odigravaju, predstavljaju unapređenje u vašem životu, tako da eliminirate glavni uzrok straha i osećaja nesigurnosti. Ljudi koji nemaju ciljeve osuđeni su da zauvek rade za one koji ih imaju. Vi ili radite da ostvarite vlastite ciljeve ili radite da ostvarite ciljeve nekog drugog. A najbolje od svega je kada svoje ciljeve postižete pomažući drugima da ostvare svoje. Tužna je činjenica to što veoma mali broj ljudi uopste ima prave ciljeve. Manje od tri posto ljudi imaju svoje ciljeve zapisane. Manje od jedan posto njih redovno čitaju i pregledavaju spisak svojih ciljeva. A većina ljudi izgleda da uopste čak nemaju ni predstavu o tome koliko su ciljevi važni.

Budući da većina ljudi oko vas ide kroz život bez cilja, ako ne budete pažljivi i vi ćete završiti tumarajući u gomili, koračajući za sledbenicima, ne stigavši nikuda poput svih njih.

Brajan Trejsi