Verujem da moji najbolji dani nisu prošli, već da tek dolaze

Obećavam da ću suočen sa negativnošću, zadržati pozitivan stav.

Kada budem okružen pesimizmom, ja ću odabrati optimizam.

Kada budem osećao strah, ja ću odabrati veru.

Kada poželim da mrzim, ja ću odabrati ljubav.

Kada poželim da budem ogorčen, izabraću da budem bolja osoba.

Kada naiđem na izazov, gledaću na njega kao na priliku da učim i razvijam se.

Kada naiđem na prepreku, ja ću biti otporan.

Kada doživim neuspeh, pašću, ali unapred, ka budućem uspehu.

Sa vizijom, nadom i verom, nikada neću odustati i uvek ću se kretati ka onome što je moja sudbina.

Verujem da moji najbolji dani nisu prošli, već da tek dolaze.

Verujem da sam ovde sa razlogom i da je moja svrha veća od izazova na koje nailazim.

Verujem da moja pozitivnost ne čini samo mene boljim, već čini boljim i ljude koji me okružuju.

Danas i svaki naredni dan, ja ću biti pozitivan i nastojaću da izvršim pozitivan uticaj na svet. 


Jon Gordon