Nije važno, daj svoj maksimum

Čovek je nerazuman, nelogičan i sebičan. Nije važno. Voli ga!
Ako činiš dobro, pripisaće to tvojim sebičnim ciljevima. Nije važno. Čini dobro!


Ako ostvariš svoje ciljeve, naći ćeš lažne prijatelje i iskrene neprijatelje. Nije važno. Ostvaruj svoje ciljeve!
Dobro koje činiš sutra će biti zaboravljeno. 
Nije važno. Čini dobro!

 NakitPoštenje i Iskrenost učiniće te ranjivim. 
Nije važno. Budi pošten i iskren!
Ono što si stvarao godinama, 
u času bi moglo biti razrušeno. 
Nije važno. Stvaraj! Ako pomažeš ljudima, možeš loše proći. Nije važno. Pomaži im! Daješ svetu najbolje od sebe, a on ti uzvraća udarcima. 
Nije važno. Daj najbolje od sebe.
"Majka Tereza"