Važno je da postavite granice

 Više ćete brinuti za sebe
Granice vam pomažu da na prvo mesto stavite svoje zdravlje, fizičko i mentalno. "Nije sebično da brinete o sebi i svojim potrebama, sve dok u obzir uzimate i potrebe drugih. Tako ćete biti efikasniji i manje iscrpljeni od pomaganja drugima",

Bolje ćete se osećati
Kada naučite da prepoznate svoje potrebe i osećanja, nevezano za okolinu i bliske osobe, osećaćete se bolje. Postavite granice. Morate da napravite jasnu razliku između svojih misli i osećanja i misli i osećanja drugih ljudi.


Bićete bolji prijatelj i partner
Kada postavite granice u odnosima sa drugima, imaćete vremena da "napunite baterije". Tada ćete prestati da se iscrpljujete potrebama drugih i imaćete više energije da se posvetite onima koje volite. "Ako vi ne postavite granice, onda će to drugi uraditi za vas ili će misliti da uopšte nemate granice"

Manje ćete biti pod stresom
"Iscrpljujuće je da konstantno dozvoljavate da potrebe 
drugih diktiraju vaše ponašanje jer svako ima 
neke probleme. Ako ne postavite granice, stres i problemi drugih se prenose na vas i mentalno vas iscrpljuju". Drugim rečima, ako ne postavite granice, probleme ljudi iz okoline preuzimate na sebe, a zanemarujete sebe i svoje potrebe.

Imaćete bolju komunikaciju
Kako biste postavili granice, važno je da sami sa sobom razgraničite šta tolerišete, a šta ne. To znači da je potrebno da budete jasni, koncizni, da izrazite svoje potrebe, a to su sve elemnti dobre komunikacije. "Razgovarajte sa drugima o svojim potrebama, umesto da jednostavno očekujete da drugi razumeju vaše granice",

Više ćete verovati ljudima
"Mnogi se plaše da će postavljanjem granica povrediti nekoga. Ali, posmatrajte to drugačije - izražavanjem svojih granica daćete drugima do znanja da im verujete dovoljno da znate da sa tim mogu da se 'nose'",

Bićete manje ljuti
Kada nemate jasno postavljene granice, time dajete drugima moć da upravljaju vašim životom, a to često dovodi do besa i ljutnje. "Dopuštamo ljudima da se 'izvuku' kada se ne ponašaju korektno, a u sebi postajemo ljuti. Samouvereno recite drugima šta vam smeta, ali nemojte biti agresivni",

Naučićete da kažete "ne"
To možda deluje kao mala, nevažna reč, ali nije tako. Prvi korak ka postavljanju granica podrazumeva da odbijete nešto što ne možete ili ne želite da uradite.

Radićete ono što zaista želite
Iz svog života ćete izbaciti nepotrebne obaveze kada 
naučite da kažete "ne". Kada postavite granice, imaćete više vremena da se bavite onim što zaista želite.

Bolje ćete razumeti druge

Kada počnete da uvažavate svoja osećanja i potrebe, bićete bolji u tome da to objasnite ljudima koji imaju svoje granice, a i bolje ćete razumeti njihove granice.