Hteli vi to da priznate ili ne, ali ovako stvari funkcionišu u životu!


Stalno vraćanje u prošlost i razmišljanje o budućnosti ne dozvoljavaju nam da živimo u sadašnjosti, u trenutku u kojem jesmo. Manite se toga!

1. Zakon uzroka i posledice
Ono što stvorimo na ovom svetu, to će nam se i vratiti. Dakle, ako želimo ljubav, sreću i prave prijatelje, onda pre svega mi sami treba da volimo, pružamo sreću i budemo prijatelji.

2. Zakon stvaranja
Kako bismo sebi obezbedili unutrašnji mir, ne treba da zavisimo od spoljnog sveta koji nas okružuje. Da biste to postigli, treba da bude svoji, kao i da se okružite ljidima koje volite i želite kraj sebe.

3. Zakon podnošenja
Ne možemo da promenimo situaciju, sve dok je ne prihvatimo. Ako u svakome i u svemu vidimo samo neprijateljstvo, to znači da još uvek nismo naučili da se izdignemo iz situacije, i prihvatimo neke stvari.

4. Zakon rasta
Naš glavni zadatak na ovom svetu je da se stalno menjamo i razvijamo kao ličnosti. Ne treba da robujemo stvarima. Život i vreme koje imamo pred sobom jeste nešto najbolje što nam je dato.

5. Zakon odgovornosti
Život je kao ogledalo. Ako nešto krene naopako, to znači da je nešto u nama samima pogrešno. Treba da preuzmemo odgovornost, a ne da tražimo krivca u drugima.

6. Zakon konekcije
Prvi potez ne mora biti važniji od poslednjeg, i obrnuto, jer su oba podjednako bitna za obavljanje zadatka.

7. Zakon koncentracije
Ne možete da mislite o dvema stvarima istovremeno. Ako vam je nešto zaista bitno, koncentrišite se na to, tako neće biti mesta za mržnju i pohlepu.

8. Zakon prihvatanja
Najbolje ćemo razumeti i prihvatiti nešto što smo iskusili na svojoj koži. Ako mislimo da je nešto istina, ali to ne možemo da dokažemo, znači da mi o toj stvari imamo samo mišljenje, odnosno stav, ali ne i znanje.

9. Zakon OVDE I SADA
Stalno vraćanje u prošlost i mahnito razmišljanje o budućnosti ne dozvoljavaju nam da živimo u sadašnjosti, u trenutku u kojem jesmo. Manite se toga!

                                                                           
10. Zakon promene                              
Istorija će se ponavljati sve dok ne iz nje ne naučimo lekcije, kako bismo mogli da krenemo napred. Ne možemo da radimo iste stvari, a da očekujemo drugačije rezultate.

11. Zakon strpljenja i nagrade
Za svaku nagradu potrebno je dosta truda i ulaganja, i pravo uživanje u životu donosi nam činjenica da će uspeh doći zahvaljujući napornom i vrednom radu. To je najpravilniji način do postizanja cilja!

12. Zakon mišljenja i inspiracije

Dobijamo samo ono što zaslužujemo. Prava vrednost nečega ogleda se u količini napora i želje koju smo uložili u postizanju istog. Ali samo oni koji su spremni da daju i dele sa drugima, sposobni su da dobiju nešto zaista inspirativno.