Najvažnije lekcije iz škole života


Vaše telo 
Da li je ono u skladu sa nekakvim standardima ili ne, to samo stvar prercepcije. Možete ga voleti ili mrzeti, biće vaše celog života, pa bi bilo najbolje da ga prihvatite i učinite od njega ono najbolje što možete. A to znači i da ga dobro čuvate.

Učićete lekcije - položite ih sa odličnim
Upisani ste u redovnu nezvaničnu školu koja se zove Život. U toj školi, svakodnevno ćete imati prilike da učite određene lekcije. Te lekcije mogu da vam se svide ili možete smatrati da su nevažne i glupe. U zavisnosti od toga takav život ćete živeti.

Ne postoje greške - sve su to samo lekcije
Lični rast je proces pokušaja i pogreški: eksperimentisanje. Neuspeli eksperimenti su isto tako deo procesa kao i oni koji uspeju. 

Ponavljanje je majka znanja - setite se geografije
Baš kao što ste dosadnu lekciju iz udžbenika morali da ponovite ko zna koliko puta da biste je zapamtili, tako biva i sa životnim iskustvima. Lekcija vam se nudi u različitim oblicima sve dok je ne naučite. Tek kada je naučite, možete preći na sledeću. Pa kada budete naredni put počeli da se žalite kako vam se ponavalju iste stvari, znači da još uvek niste naučili iz toga nešto što treba da biste uspešno prevazišli to.

Učenje nikada ne prestaje - jupi!
Ne postoji razdoblje života koje nema svoju lekciju. Ako ste živi, uvek postoji nešto novo što možete naučiti. Jer život pripada onima koji žele i prihvataju to učenje.

“Tamo” nije bolje nego “ovde”     Kada vaše “tamo” postane “ovde”, jednostavno će vam se pojaviti neko drugo “tamo” koje će ponovo izgledati bolje nego “ovde”. Trava je uvek zelenija u tuđem dvorištu.

 Ogledajte se u drugima - naučićete mnogo u sebi
Možete ili voleti ili mrziti nešto kod osobe, a to obično odražava ono što volite ili mrzite kod sebe. Vaše ponašanje prema drugima u najvećem broju slučajeva odražava to kako se osećate i šta mislite o sebi.

Samo od vas zavisi kakav ćete život voditi - što je dobra vest
Posedujete sve sposobnosti i osobine koje su vam potrebne. Od vas zavisi kako ćete ih upotrebiti – izbor je na vama. Ne upadajte u zamku očajavanja nad nepravednim okolnostima i lošom sudbinom. Vi držite konce.

Rešenje je u vama - pronađite ga
Odgovori na životna pitanja leže u vama. Samo je potrebno gledati, slušati i osloboditi se straha od istine.

Ubrzo ćete zaboraviti sve ovo što ste pročitali - zato se redovno podsećajte
Da, opet isto kao u školi! Ipak, važno je redovno se podsećati životnih lekcija i živeti u skladu sa njima. Vama će biti od koristi!

Pročitajte još: