Budi najbolji što možeš biti

Ako ne možeš biti bor na vrhu brda, budi grm u dolini – ali budi najbolji mali grm pored samog potoka; budi žbun, ako drvo ne možeš biti.Ako ne možeš biti žbun, budi busen trave,
i veselijim neki auto-put učini;
ako ne možeš da budeš štuka, onda prosto budi grgeč – 
ali najživlji grgeč u jezeru!

Ne možemo svi biti kapetani, moramo biti i posada, 
za sve nas ovde ima ponečega.
Ima velikih poslova, i onih manjih,
a zadatak koji moramo izvršiti onaj je koji nam je dodeljen.

Ako ne možeš biti auto-put, tad budi samo puteljak,
ako ne možeš biti sunce, budi zvezda;
ne određuje veličina tvoj uspeh ili promašaj –
već budi najbolji što možeš biti!

Daglas Melok

http://www.psihologijauspehaplus.com/p/uspeh.html