Da li je važno šta drugi ljudi misle ?

    Morate odustati od želje da se svima dopadnete ukoliko želite da postignete vrhunski uspehLjudi koji brinu o tome šta drugi ljudi misle će tim mišljenjem uvek biti ograničeni. Uspešne ljude zanima mišljenje samo
određenih ljudi, a otporni su na sva druga. 
Kada težite ka vrhu ne očekujte da će vas svi podržati, jer vi predstavljate hrabrost, snagu i viziju, koju oni nisu imali.