Ništa ružno
http://www.psihologijauspehaplus.com/p/komunikacija.html

Nađite ljude sa kojima delite interesovanja, ciljeve i posejte seme prijateljstva i ubraćete plodove koji dugo traju.  
Jim Rohn